Brunssum International Art Event.


Beste Kunstenaars/ Ambachtslieden en Muzikanten.

Door veranderde regelgeving voor evenementen in 2017 zien wij ons genoodzaakt om te stoppen met Brunssum International Art Event.

Wij betreuren dit ten zeerste.
We nemen hierbij ook de gelegenheid om iedereen die op enigerlei wijze in het verleden heeft geparticipeerd te bedanken voor hun enthousiaste inzet.

We wensen allen veel succes toe in hun verdere kunst-, muziek- en ambachts-uitingen.

Bestuur en vrijwilligers,
Brunssum International Art Event